PERSONUPPGIFTSPOLICY ARENA BÅSTAD
Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar.

Arena Båstad AB (Arena Båstad framgent) respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

Personuppgiftsansvarig är Arena Båstad AB med organisationsnummer 559094-9045.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in
Arena Båstad registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som Arena Båstad har en relation till, som förekommer på bilder eller övrigt material som publiceras av oss, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.

Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler, när du fyller i et formulär, registrerar dig för våra event, skickar in material till oss, söker jobb hos oss, samt deltar i olika undersökningar. De uppgifter som det kan handla om kan till exempel vara ditt namn, postadress, e-mailadress eller annan information om dig som du har delat. I vissa fall kan dina personuppgifter kompletteras med information från andra källor, till exempel sökresultat via allmänt tillgängliga sökmotorer.

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig, behandla ansökningar, skicka inbjudningar till event, samt eventuella andra ändamål som du lämnat ditt frivilliga samtycke till.

Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Däremot kan vi komma att dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Grund för personuppgiftsbehandlingen
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Arena Båstad ska kunna upprätthålla relationen med dig och att uppfylla våra åtaganden mot dig. Arena Båstad behandlar även personuppgifter för följande syften:

Informera om vår verksamhet, skicka inbjudningar till event och liknande. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss eller klicka på länk för avregistrering som finns med i vår kommunikation via e-post.

Hur vi kan komma att dela de uppgifter vi samlar in?
Bara de personer som, för ovan angivna ändamål, behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva ge leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, till exempel i samband med registrering för evenemang eller Funktionärsanmälan.

Lagring
Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information, material och inbjudningar från oss. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Arena Båstad AB
Kyrkogatan 6
269 33 Båstad

info@arenabastad.se

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du ovan.

Lagen om elektronisk information (SFS 2003:389) kräver att man uppger om/hur cookies används av webbplatsen. Nedan följer en allmän förklaring på cookies och hur Kungl. Hovstaternas webbplats använder cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil med information som webbservern du besöker skickar till din webbläsare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är t.ex. möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies.

Den ena typen, permanenta cookies, sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur Arena Båstad AB webbplats använder cookies

Arena Båstad publiceringsverktyg, WordPress, använder cookies, bl.a. för att hantera behörigheter. Denna information försvinner automatiskt när du stänger webbläsaren.

Ingen personlig information om besökaren sparas.

Inställningar för att undvika cookies

Du kan inte hindra att andra webbplatser skickar cookies till din webbläsare. Du kan däremot ställa in hur din webbläsare (det program du använder när du surfar) tar emot och sparar cookies.

Läs i hjälpen för just ditt program hur du anpassar inställningarna för detta.